Wstęp
Parapsychologia
Psychotronika
Telekineza
Psychokineza
Dwa oblicza magii
Telekineza
To bezdotykowe oddziaływanie na materię statyczną, ruchomą lub ożywioną. Inaczej mówiąc, to możliwość zdalnej kontroli (np. przesuwania przedmiotów znajdujących się w polu widzenia lub poza nim),czyli to działanie na odległość. Zjawisko to podobnie jak szereg innych zjawisk parapsychologicznych jest do końca niezbadane. Przypuszcza się, że za telekinezę oraz inne zdolności telepatyczne odpowiada szyszynka - część mózgu będąca u większości osób nieaktywna. W nauce oznacza to potencjalną możliwość (umiejętność) zmieniania położenia lub poruszania przedmiotów znajdujących się w polu widzenia danej osoby. "Telekineza" oznacza "działanie na odległość". Zjawisko to rodzi wiele wątpliwości, także na gruncie badań nad parapsychologią, gdyż pozostaje ono do końca niezbadane. W środowisku naukowym zjawisko telekinezy utożsamiane jest z działaniem pola elektromagnetycznego skierowanego na dany obiekt, a wytwarzanego przez mózg.Ze zjawiskiem telekinezy związany jest szereg manifestacji parapsychicznych. Są to lewitacja i materializacja. Zdolności telekinetyczne ujawniają się szczególnie u dzieci i to głównie we wczesnym wieku dojrzewania. Czasem zdolności te pojawiają się nagle, pod wpływem jakiegoś nagłego impulsu. Może to być np. spowodowane porażeniem prądem itp. Okres kiedy dana osoba posiada ten "dar" jest bliżej nieokreślony. Może trwać miesiąc, dwa, może trwać kilka lat, a czasem nawet, może trwać do końca życia. Przy stwierdzeniu zaistnienia zjawiska telekinezy ważnym elementem postępowania jest utożsamienie tego z konkretną osobą. Druga sprawą, jest później umiejętne kontrolowanie tego zjawiska.