Wstęp
Parapsychologia
Psychotronika
Telekineza
Psychokineza
Dwa oblicza magii
Psychotronika
To dziedzina naukowa utworzona w Pradze w 1973 roku na I Międzynarodowym Kongresie Badań Psychotronicznych. Nazwę zaproponował francuski inżynier Fernand Clerc. Obszar jej badań to pogranicze psychologii i biofizyki. Nauka ta bada wzajemne oddziaływania między organizmami żywymi oraz pomiędzy nimi a ich otoczeniem. Podstawowym pojęciem psychotroniki jest biopole, które istnieje wewnątrz i otacza z zewnątrz każdą żywą istotę. Oprócz ciała fizycznego każdy człowiek posiada otaczające go ciało energetyczne, które można sfotografować i zmierzyć. Służy do tego specjalna aparatura elektroniczna. U młodej osoby biopole jest silne, ma regularny kształt. W psychotronice i bioterapii biopole jest polem energii (energii życiowej) otaczające, chroniące i dające siły życiowe każdej żywej istocie. Obecność biopola pozwala odróżnić materię ożywioną od nieożywionej. Jego brak lub zmniejszenie, to skutek osłabienia organizmu bądź jego stan chorobowy. Jego całkowity brak i zanik są równoważne śmierci biologicznej. Obszar aktywności, których dotyczy psychotronika jest duży. Nie każdy jednak uznaje tę dziedzinę jako naukę. jest wielu takich, którzy twierdzą, że aby czegoś dowieść należy wykonać doświadczenie. Mało tego, doświadczenie to powinno dać się powtórzyć. Niestety w psychotronice nie jest to możliwe. Co nie oznacza jednak, że nie realne. Istnienie wielu zjawisk zostału jednak już udowodnionych doświadczalnie, w labolatoriach. Inne, da się już wytłumaczyć, poslugując się znaną nam w dzisiejszych czasach wiedzą naukową. Nie wszystkie "karty" psychotroniki zostały jednak odkryte. Naukowcy oraz inni ludzie zafascynowani tą nauką mają jeszcze szerokie pole do popisu.