Enkonduko
Kio estas spiritoj?
De kie devenas spiritoj?
Divido de spiritoj
Transmondoj
Posedo
Poltergeisto
Moveblaj ĉerkoj
Kio estas nifo?
Okazaĵo Roswell
Fremda nekropsio
Nifo super dezerto Kalahari
Bermuda Triangulo
Spontanea ekbruligo
Papa profetaĵo
Spektro Sinjorino
La bildo
Ŝtuparo Sankta Jozefo
Eterna korpo
Poltergeisto
Nun vi povas timi, ĉar vi metas sin kun plej timigaj kaj plej malbelaj spiritoj. Tio Poltergeistoj - spiritoj, kiuj povas ruinigi homoj vivo. Unuaj atengas ĝiaj por vagaj anoj de mortis, aliaj por apero nekutimaj potencoj homa menso. Tio tipaj aperoj aktivecoj poltergesto, kiuj permesas diferencigi ĝia de kutima ekposedo: strangaj sonoj, frapado, knarado kaj murmuretoj, translokiĝis senvivaj objektoj, tute egale sur okule domanoj, kial kaj sub ilia foresto, malaperado diversaj objektoj, kiuj poste aperiĝas, subita aperigado sin malgrandaj objektoj, aperiganta sin sur muroj, mebloj kaj paperoj surskriboj, detruoj homaj ilaroj, transmebli, subita puŝado domanoj tra senvideblaj fortoj. Tio signoj, ke tempo oni komencias timi, ni povas al fari kun poltergeisto. Nomo poltergeisto devenas kun germana lingvo kaj signifas juste "bruega spirito". Estas tio pri tiel konkorde, ke poltergeistoj plej ofte manifestas ĝian ĉeesto juste strangaj, laŭtaj sonoj. Tiakaŭze ekŝoviĝas demando kia estas diferenco inter poltergeisto kaj aperaĵo? Respondo estas simpla. Lokon loksidigon. Aperaĵoj ligis sin kun loko, anstataŭ poltergeistoj kun personoj. Kie ajn transloĝiĝas ekrega persono, poltergeisto iras antaŭ ĝi. Plejofte, sed estas esceptoj, poltergeisto elektas ĝin infanoj, kutime knabinoj. Pliparte tiuj, kiuj troviĝas influe forta, kial sur sian agon, nervozigo. Tio ekzamplo. Estas aŭgusto de 1992 jaro, Portsmouth, Anglujo. Familio de gesinioroj Griggs enloĝ igas sin al nava domo. Poste 2 monatoj en hejmo komencas fariĝi io nekutima. Memekziste translokas sinę mebloj, aperigas sin strangaj bruoj, kiuj ne povas haltigi kaj kiuj fonto de ekzisteco ne povas identigi. Familio Giggs komencas pripensi sin, ĉu decido pri ŝanĝo loko de loĝejo estis prava. Ĉio indikis sut tio, ke tio familio estas ekregita tra poltergeisto. Specjale intensa ĉeesto spirito estis sur partero de homo, intenseco lia estis tie tiel granda, ke domanaroj plivolas tie entute neeniri. Fin fine sinjorina Griggs petis sur helpo pastro kaj mediumo. Diagnozo starigita tra tiu du sendependaj korpoj estis samsenca. Tio filino gesinjoroj Giggs - Jasmin, en kiu "eniris" spirito estinta loĜanto estas kaŭzon neniam aŭditej fenomenoj, kiuj havas lokon hejme. Fonto tiuj supozoj estis fakto, ke Jasmin subite komencis paroli stranga akcento, kaj voĉo, kiu eliĝ is kun lia buŝo sonis kial voĉo plenkreska homo. Sinjorina Giggs ree petis pri helpo - desfoje alia mediumo. Tio identigis spirito - estis tio viro, el kiu Jasmin sekvis egale "amikiĝis". Fama esploristo strangaj fenomenoj Andrew Green, konfirmas "inklino" poltergeistoj al ekrego malgrandaj knabinoj. El lia povoj rezultas, ke ofte senklarigeca aktiveco objektoj senvivaj alskribanta poltergeisto estas efektivece rezulto psikokinezo - kapablecoj kelkaj homoj al transloko objektoj kaj produktas sonoj nur per fortoj de propramenso. Plej ofte kapablecoj psikokinetikaj pruvas homoj, kiuj travivis forta ekskuo psika. Konfirme sia teorio Andrew Green citas historio de familio Johnson el Gravesendo en graflando Kento kaj ilia filo, kiu gepatroj estis konvinkas, ke ilia filo restis ekriga tra mistera estaĵo. En ilia domo de certa tempo aŭdas estis strangaj sonoj kaj objektoj sama translokiĝis. Instaloj elektraj sama enmetis sin kaj malenmetis. Tiuj fenomenoj surkreskas sin en ĉ eesto infano. Kiam patrino vidis io, kio difinis kial "malklara formo monaĥo malsupreniranta post ŝtuparoj", gesinjoro Johnson, time pri sian infano, decidis sin direkti al iu pri helpo. En junio 1983 jaro kontaktis sin juste kun Andrew Green. Li kiam veturas al ilia domo, trarigardis sian notoj. Mirigis lin persono monaĥo, ĉar domo, en kiu loĝas gesinjoroj Johnson, ne havas neniuj ligojn el kia ajn klostro, eĉ historia. Elrigardi sur tio, ke monaĥo tio rekte produkto de imageco senjorino Johnson, terura perspektivo rekonto spirito. Ĉioj premisoj - strangaj sonoj, enmeti kaj malenmeti sin elektraj instaloj, trairanta sin objektoj kaj streĉa atmosfero en familio - inklinigi de Green alpropono, ke tio ne spiritoj estas kaŭzo tiuj fenomenoj, sed revenanta psikokinezo de spontanea (angle Recurrent Spontaneous Psychokinesis). Plej ofte koncernas ĝi personoj vivantaj en senĉesa nervoziĝo. Kiam A.Green ekkonis plej situacio esplorata familio, estis jam certa, ke senpera fonto de strangaj fenoimenoj ne estas poltergeisto, sed ilia filo. Green rekonis, ke knabo certe estas malama kaj malzorga. Gepatroj konsenti sin kunaserto Greek, ke efektive, de kie patro de knabo predis laboro, en familio nefariĝis plejbone. Konsile Green gepatroj Johnson enterprenas provo restituo en hejmo normalaj, varmaj rilatoj. Baldaŭ poste haltas ĉiaj strangaj fenomenoj en ilia hejmo. Tio montras kiel facile strangaj fennomenoj alvokitapotenco de homamenso eble erare aprobas por - poltergeisto. Green scias, ke ĉiuj Senklarigecaj fenomenoj kial agado poltergeistoj havas sian fonto en senesplodadoj areoj subkonscio homoj, kiuj vivante subinfluo forta nervigo nescias trovi ĝusta elfluo por amasiga psikaj energioj. Alia okazo ekrego tra poltergeisto estis afero priskribita tra Guy Lyon Playfair en libro sub la titolo de "Ĉi tie domo estas ekrega. Afero estis en Enfield en Britujo en aŭgusto 1977 jaro. Tra 14 monatoj, loĝejo de Peggy Hodgeson estis paŝo post paŝo detrui tra misteraj fortoj. Mebloj sama sin traŝovi, objektoj subiĝis detruo, kaj sur muroj mem aperis sin surskriboj. Tiuj fenomenoj estas plej forta en ĉeesto 11 jara Janer, filino de mastrino. Okupi sin de tiuj fenomenoj Plaifair faris propran teorion koncernanta komenciĝanta energio alvokanta efekto poltergeisto. Laŭ lin fonto de tiu energio estas ŝiŝinko - glando respondeca por eligi hormonoj seksaj. En periodo disvolviĝo hormonoj estas fonto de energio. Kiam knabo suprize ricevas tia injekto nekonata lin ĝis nun energio, devas senŝarĝigi ĝin. Kaj se ne scias ĝia utiligi, restas ĝi kvazaŭ "kunŝovanta" tra nematerialaj estaĵoj kaj foruzas al ilia propraj celoj. Multaj homoj konsentas kun Plafair sur titolo kaŭzo misteraj fenomenoj. Ili kredas, ke ĝi komencas pro aktiveco ia inteligenta, malicaj kaj namaterialaj estaĵoj. En 1972 jaro en Toronto enterprenis provo provi, ke en ĉiuj aferoj RSPK ne havas parolon pri ingerenco estaĵoj supernaturaj. Ok anoj Kanada Societo Psikotronikaj Esploroj per propran energio alvokas al vivo fiktiva persono - ia Filipo, mortinta kvazaŭ en XVII jarcento. Post kelkaj monatoj ciusemajnaj seansoj Filipo komencas konigi siaj veno frapo, estis eble interkompreniĝi kun ĝi. En certa momento ĝi lernis ĝin levas tablo, specjala por bezonoj de registro televizia. Tio estis unua okazo intenca elvoko efekto RSPK - turna punkto en esploradoj paranormalaj fenomenoj. Bedaŭrinde, tio provo nedecidis duboj, car partoprenantoj en ĝi esploristoj ne scias en sufiĉe maniero pruvi, ke fenomenoj, kia subiris tempe ilia seansoj, en efektiveco estis elvokis tra ili, kaj ne ekzemple tra poltergeisto. Ankaŭ aliaj provoj klarigeco meĥanismo RSPK nealportis kontentigaj rezultoj (esploroj subigis Janet Hodgeson pri kiuj mi skribas plej alte kaj Matthew Manning, kiu en jaroj 70. estis fama kial mediumo). Pti tiuj personoj konfirmis kapablecoj al klarvidado kaj traŝovi objektoj sur distanco, sed ne klarigis, de kie enterprenas ilia scioj. Esploristoj paranormalaj fenomenoj ĉiam serĉas klareco fenomeno de poltergeisto. Certa faktoj montras, ke efektive ni havas tiun al farado el malkutimaj fortoj, tamen neniut ne scias pruvi, ke tiuj fortoj estas atesto ekzisteco posttomba vivo.