Enkonduko
Kio estas spiritoj?
De kie devenas spiritoj?
Divido de spiritoj
Transmondoj
Posedo
Poltergeisto
Moveblaj ĉerkoj
Kio estas nifo?
Okazaĵo Roswell
Fremda nekropsio
Nifo super dezerto Kalahari
Bermuda Triangulo
Spontanea ekbruligo
Papa profetaĵo
Spektro Sinjorino
La bildo
Ŝtuparo Sankta Jozefo
Eterna korpo
Moveblaj ĉerkoj
Multe kun sekretoj, kial kaŝas tutmondo estas strangaj kaj neeblaj al klarigi. Kaj tio kompreneble interesas nia plej. Kelkaj el ilin post multaj jaroj tre malrapide, parte estas klarigata, aliaj disvastigas teruro kaj ankoraŭ aliaj havas por nian tragediaj efikoj. Unu el tiaj mistero, kiuj neniam neatendis ĝis malliginta, estas transloko sin ĉerkoj en tombejoj. Tio estas sekreto "moveblaj ĉerkoj".

Konataj estas multaj tiaj okazoj. Ni amasiĝas nin sur du. Estas 24 aŭgusto 1943 jaro insulo Barbadoso. Tiu tago sur insulo tombistoj sub inspekto delegitoj framasonaloĝio malfermis tombejo sir Evana McGregor, kiu estas enterigita en 1841 jaro. Tamen nekadavro sir McGregor estis objekto interesoj tombistoj kaj delegitoj, sed Aleksandro Irvine, fondisto framasonaloĝio sur insulo Barbadoso, kaj kiu restaĵoj ripozis en la sama tombejo. Mem kripto estis ferĝita en roko kaj resti staranta sur ĉirkaŭ 1.5 m. sub nivelo de grunto. Al tombejo kondukis unu eniro (post ŝtuparo malsupren). Malfermo tombakamero fermis sigela pordo, kaj malantaŭ ĝi estis ankoraŭ grandega ŝtona plato. Post malferinta sigelitajn pordon kaj deŝovi sur flanko ŝtona plato tombistoj kaj aliaj personoj baris vojo brikoj ariĝanta en tombakamero. Tombistoj komencis sin al ordigo de trairo. Malsupre amaso brikoj, malgrandiganta sin malrapide, malkaŝis sin metala objekto. Komence neniu ne scias, kio tio estas. Tamen post ordigo brikoj okazis sin, ke estas tio plumba ĉerkoj. Ĝi staris vertikale supre piedoj, apoga pri amason brikojn bariganta eniro. Tombistoj singardeme elprenis malsupro ĝi brikoj, ĉar eble ĝi estus denove kusiĝi horizontale sur teruro. Homoj estis mirigaj, en kia maniere pezanta 600 funtoj ĉerko McGregor oni povas troviĝis sin en alia loko, ol loko, kie estis stariganta.Ĝia loko estis forĝa en niĉo en kontraŭkuŝanta muro. Kripto estis ferma, kaj sigelo nemoveblaj. Atentu, ĉerko kun restaĵoj framasono Aleksander Irvine en tombejo ne estis! Delegitaj decidis sciigas registaro, kaj ĝi alvokis por helpo eekspertoj. Komenciĝas sin detala esplorado, kiu malkovris rezulte pli multe enigmoj. Ambaŭ, Alexander Irvine kaj Evan McGregor, estas enterigi en tio tombejo, en pezaj metyalaj ĉerkoj, kovrigaj plumba lado. Ĉerkoj tiuj, staras apud sin en apartaj internoj en muro. Ne estis pri tiu neniuj dubioj. Oni devis ankaŭ escepti agado tombejaj ŝtelistoj, malsaĝaj ŝercoj, ekscesojn fanatikulojn aŭ furiozuloj kaj aliaj tiuj tipoj kondutoj. Kaŭzo de stranga okazintaĵo ne eblas esti homoj, ne eblis ankaŭ rafis tiu konataj naturaj fenomenoj. Kiu ajn estis respondeca por tio, kio faris en kripto, li povus aŭ eniri sendifekte sigeloj, aŭ poste denove fondas ĝi. Elporto de unu ĉerko kun tombejo, postulema fure pezaj klopodoj fidantaj sur starigo duaĉerkovertikale kaj apogo ĝia pri enirejo antaŭe barigata muro el briko, estis taskon neefektivigebla. Registaroj kondukantaj juĝa povis sin el tiu pacigi.Tiu afero ne estis klarigi kaj al hodiaŭ estas enigmo.

Demandoj en tiu afero estas multaj. Kiu? Kia maniere? Pri kio? Ĉu Barbadoso tio loko amasiĝi misteraj fortoj? Ke jes, jen kio jen fortoj? Kaj eble tio kutima huligana eksceso? Unu estas certe simila aferoj fariĝis jam sur Barbadoso.

Frua okazintaĵo el historio de insulo Barbadoso estas konata kial "maltrankvila tombo" aŭ "migrantaj ĉerkoj familio Chase". Reiĝas nun poenson al komenco XIX jarcento. Sur la suda marbordo insulo Barbadoso supren leviĝi tombejo "Christ Church", kaj sur la tiu tombejo estas tomba monteto familio Chase. Konstruita el grandaj cementaj blokoj de korala rifo, pri mezuroj 4x2 metro - duone pliprofundiga en tero. Ĝia fermo starigis marmora plato pezanta tuno. 31 de julio 1807 jaro en tomba monteto troviĜas unua ĉerko, kun kadavro Thomasina Goddard. Enterigo sinjorino Goddard havas komplete kutime kuro kaj nenio neanoncis eksterordinara eldonoj, kiuj havus esti poste. Sep monatoj poste precize 22 de februaro 1808 jaro en kripto lokis duan ĉerkon. Estis pli malgranda, ĉar kuŝis en ĝi kadavro de infano, nepino sinjorinoj Goddard - Mary Anny Marii Chase. Tiam ankaŭ nenio ekstraordinara ne havis loko. Kiam do kvar jaro poste, 6 de julio 1812 jaro malfermis kripto cele entenigo en ĝi plej maljuna fratino Mary Anny, Dorcas Chase, gefrunebristoj kaj tombistoj staris kial paralizij. Kio ili vidis en tomba monteto? Pli malgranda ĉerko kuŝis en unu angulo, kaj ĉerko sinjorino Goddard estis apoga pri muro. Rigardis tio, kiel se iagrandegulo movis ĉerkoj el loko aŭ deŝovis flanke sen deca respekto por mortintaj. Pri forto farinto pruvis tio, ke ĉerkoj estis tega plumba lado kaj alisrarigi ilia nuda manoj ne estisfacila, estis malkaŝe neebla. Ĉar malfacile estis firmigi kio fariĝis en tomba monteto, orde starigis ĉerkoj sur siaj lokoj kaj apud ĝin staris novan ĉerkon, plimaljuna fratino, kaj poste fermis tamba monteto. Komencis halti sin, kiu povas fari tio. Supozis, ke farintoj estas negrajsklavoj, kiuj estis malbone traktis tra ilia reganto Thomas Chale. Ia tempo poste, kial ŝajnis sin, problemo havus memdivenis sin.Thomas Chase mortis kaj 9 aŭgusto 1812 jaro estis enterigita en tiu sama tomba monteto. Ĉio ree estis orde kaj pri pli fruaj aĵoj, kiuj fariĝis entere de tomba monteto komencantis malrapide forgesi. Kaj alvenis tago 25 de septembro 1816 jaro. Tiu tago havas esti enterigo infano de Samuel Brewster - Ameso. Cele enterigo fermis tomba monteno, trovis tierefoje grandega senordo. Des foje neniu ne havis duboj, ke tio eble faris Negroj. Sed ĉu vere ili eble faris tio kaj tio maniere por neniu senrimarkebla? Due Negroj timis sin mortintaj. Tio ne havas signifon. Antaŭ tomba monteto elstarigis gradoj, kio permesis pensas, ke kuŝigus tio fino alternaj profanoj. Du monatoj poste, 17 novembro estis alterna enterigo. Des foje havas enterigi Samuel Brewster transportita al tomba monteto familio Chase el origina ripozalokon, kiu estis tombejo Sankta Filipo. Ceremonio enterga memorigis popola feso. Estis amaso de homoj. Alprenis eĉ vetoj, ĉu fenomenoj ripetis sin. En tomba monteto estis ĥaoso. Ĉerkoj senjorino Goddard, kiu kial unua "loĝis" en tomba monteto estas disbata surpecoj. Tio elvokisindigno - esploris do tomba monteto. Centimetro post centimetro. neniu tamen nekonfirmis kaj netrovis. Ĉio estis enmallaŭdinda stato. Muroj, planko, plafono, plato fermanta eniro, eĉ muso ne povus tragliti. Denove ordigita erkoj sur ĝian lokon. Levis ankaŭ restaĵoj sinjorino Goddard kaj disĵetaj fragmentoj ŝia ĉerko. Sur tri jaroj ekregistrankvilo. 17 de julio1819 jaro en tomba monteto, kiu estis jam fama por tuta mondo havas estis enterigita alia persono - Thomasina Clarke. Tio ceremonio vekis jam internacia interesigo. Ĉe malfermo tomba montero krom aro homoj ĉeestantaj estis ankaŭ brita gubernatoro de Barbadoso, lordo Combermere, kaj du aliaj registraj oficistoj. Malfermis forĝante marmura plato fermanta eniro al tomba monteto, kaj poste sklavoj deŝovis ĝi flanke. Kiam interno tomba monteto estis malfermita, tra amaso homoj trairis unue krio kaj poste estis silento. Tomba monteto ree vizitis mistera forto. Neniael ĉerkoj ne staris sur sian lokon. Denove faris esploradoj en tomba monteto, kaj denove nenio ne konfirmis. Ankoraŭfoje ordigis ĉiuj ĉerkoj sur siaj lokoj, sed feris io plu. Planko ŝutis sur dika tavolo de sablo. Kun tio ponso, ke iu restis sur ĝi ia piedsignoj. Kripto ferminta, kaj lordo Combermere persone sigelis ĝin. Antaŭ eniro staris gardostaranto. Unu jaro poste, 18 de aprilo 1820 jaro denove malfermis tomba monteto, malgraŭ, ke ne estis neniu enterigo. Malfermis ĝi surprene la publikaopinio. Refoje venis oficistoj kun Lordo Combermere. Sigeloj estis netuŝeblaj, por tio neniu ne povas eniri al mezo. Tempe deŝovo flanke granda plato fermanta eniro estis aŭdebla grinca sono. Tiu sono komencis sinde tie ĉi, ke unu el plej granda ĉerkoj lavis por enirejo. Tio estis komenco. Ĉiuj ĉerkoj kuŝis en kompleta senordo. Aspektis tio, kiel se ĉerkoj Mary Anny Chase estis kun granda forto ĵetita pri posta muro de kripto kajforfendas granda peco de ŝtona muro. Sur dika tavolo sablo ne estis tamen neniu piedsignoj, krom tiuj, kiuj faris ekmovaj ĉerkoj. Post alterna juĵa esploro, kiu ankoraŭ foje neniu nemontris, gubernatoro ordonis transportis ĉiuj ĉerkoj. Transportis ŭin al aliaj kripto, kie ripozas malmovebla al hodiaŭ. En lokoj, en kiuj estis kuŝigita.

Malnova tomba monteto falilio Chase estas malferma kajmalplena. Oni eblas vizitas ĝi, al hodiaŭ. Laŭ libro V. Farkas "Senklarigecaj fenomenoj".