Enkonduko
Kio estas spiritoj?
De kie devenas spiritoj?
Divido de spiritoj
Transmondoj
Posedo
Poltergeisto
Moveblaj ĉerkoj
Kio estas nifo?
Okazaĵo Roswell
Fremda nekropsio
Nifo super dezerto Kalahari
Bermuda Triangulo
Spontanea ekbruligo
Papa profetaĵo
Spektro Sinjorino
La bildo
Ŝtuparo Sankta Jozefo
Eterna korpo
Divido de spiritoj
Ni, sur la Tero, ĝis kiam nefarirota en transmondo ni timas ilia, ĉar spiritoj ni kunigas kun io malbona. Malofte spitito, estas kunigita kun bonaj aferoj. Unu el ĉefaj principoj de spiritismo diras, ke ekzistas diversaj kategorioj de spiritoj. Tio signifas, ke en transmondo, kiel sur la Tero devas esti ĉerta hierarĥio. Kaj tio signifas, ke tie neĥiuj estas egala de min. Estas plej egala. Estas saĝaj kaj plej saĝaj. Perfektaj kaj plej perfektaj. Tio estas konata por tiuj, kiuj havis mieli eblecon partoprenado en spiritisma seanco. Spiritaj, kiuj visitas nin tiam, neĉiam estas amindaj kaj afablaj, iafoje malkaŝe vulgaraj kaj arogantaj, aldone poste peze estas seniĝas ili, ĉu forkondukis ili al mondo ĝusta por ili. Bonvolu vidu, kia estas klasifiko de spiritoj. Por kelkaj tio estos scienco, por aliaj averto. Spirita hierarĥio konsistas el tri ĉefaj grupoj indikitaj kaj precize priskribitaj tra spiritoj. Ĉar ĉiu el ili estas diferencigada, tiuj grupoj estis divida sur subgrupoj dopende de karaktero kreitantaj ĝis spiritoj. Divido estas interkonsenta, sole "fundamento" ĉiu el grupo estas formiginta tra spiritoj. Oni devas signi, ke multe spiritoj ne donas sin klasifika. Ili povas havi samtempe ecojn karakterizajn por kelke da gradoj hierarĥio. Jen hierarĥio de spiritoj komencante de plej alta ĝis plej malalta:

 • KATEGORIO I (plej alta) - PURAJ SPIRITOJ
  • SUBKATEGORIO 1 - PERFEKTAJ SPIRITOJ
 • KATEGORIO II (meza) - BONAJ SPIRITOJ
  • SUBKATEGORIO 2 - PLEJ ALTAJ SPIRITOJ
  • SUBKATEGORIO 3 - SAĜAJ SPIRITOJ
  • SUBKATEGORIO 4 - KLERAJ SPIRITOJ
  • SUBKATEGORIO 5 - BONDEZIRAJ SPIRITOJ
 • KATEGORIO III (plej malalta) - NEPERFEKTAJ SPIRITOJ
  • PSUBKATEGORIO 6 - NEUTRALAJ SPIRITOJ
  • SUBKATEGORIO 7 - MALKLERAJ SPIRITOJ
  • SUBKATEGORIO 8 - MALPEZAJ SPIRITOJ
  • SUBKATEGORIO 9 - NEPURAJ SPIRITOJ
 • Kaj nun karakterizonta apartaj kategorioj kaj subkategorioj de spiritoj.

  KATEGORIO I (plej alta) - PURAJ SPIRITOJ

  Generaj ecoj: neimposteco sur influoj de materioj, absoluta morala alteco kaj intelektuala eĉ rilate al spiritoj troviĝantaj al prezentataj jam kategorioj.

  SUBKATEGORIO 1 - PERFEKTAJ SPIRITOJ

  Ĉi tie spiritoj trairis jam ĉiuj ŝtupoj de disvolviĝoj kaj seniĝis ĉiaj katenoj kun materio. Ili atingis plena perfecteco, kia nur estas alirebla kreado, ili ne povas jam subiĝis alternaj provoj nek por nenio pentas. Nesubigitante reinkarnacio en mortaj korpoj, komencas eterne vivo sur la sino de Dio. Ili ĝojas konstanta feliĉo, ĉar ili ne havas aliro al ĝi bezonoj kaj ŝanĝaj sortoj tera vivo. Ilia feliĉo, ne estas tamen jednak tute monotonia senokupeco eterna kontemplado. Ili estas Senditoj de Dio, remonendanta lian diversaj taskoj servanta teno de harmonio de universo. Ili ditektas ĉiuj spiritoj pli malaltaj ol ilin, helpas lian perfektigis kaj donas lian komisioj. Multe ĝojo liveras lian konsolado homoj en ĉagrenoj, Subite en ili deziro de boneco kaj kaŭzo bedaŭron por erarojn malproksimada homoj de plej alta feliĉa. Ili estas difinata kiel anĝeloj, ĉefanĝeloj kaj serafinoj. Homoj povas kontaktigis el lia, sed ili ne venas sur ĉio alvoko. Oni parolas ke tio estas malkreitaj spiritoj - erare.Se ili ne estas kreita, ili ne havus, tial kial Dio, neniu komenco, sed ili povus ekzistas sendependa de volo Dion, Li ne estus ĉiopova.

  KATEGORIO II (meza) - BONAJ SPIRITOJ

  Generaj ecoj: superpezo spirito super materio, deziro boneco. Kapableco faronta boneco tra tiuj spiritoj estas dependita de grado de lia disvolviĝo. Unue el ĝi atenginta alta nivelo de scienco, aliaj saĝeco kaj boneco, ĉe plej disvolvaj saĝeco iras en paro kun alta moraleco.Tiuj spiritoj nedeŝiras sin ankoraŭ tute de materio, tial ili havas en certa grado, iaj postsignoj homa vivo. Sen tio ili estus perfektaj spiritoj. Ili komprenas estaĵo de Dio kaj nefiniteco, spertas jam feliĉo de justaj. Ili estas feliĉaj, ke ili povas fari bono kaj antaŭzorgi al malbono. Kuniganta ilin amo estas por ili fonto de volupto, kiuj nemalklarigas ĵ aluzo, pretendoj, elĵetoj kaj neniaj aliaj malbone sentoj kaj pasioj ĵusta neperfektajn spiritojn. Ili havas tamen ankoraŭ antaŭ ilin multaj provoj, gvidantaj al antogonta absoluta perfekto. Ilia agado fidas sur alvoki bonaj pensoj, alkondukas hpmoj el malbonaj vojoj, zorgas de tiuj, kiuj meritas por tio, aŭ neutralismeco influoj eliganta tra spiritoj neperfektaj sur personoj kiuj defendas viaj honestecoj. Homoj, en kiuj de tiuj spititoj enkorpigis, estas honestaj kaj bozinderaj por proksimuloj. Ne havas al ilia aliro fiereco, egoismo kaj ambicio, ili nesentas malamo, avido aŭ ĵaluzo kaj neprofitempe faras bono. Al tiu kategorio apartenas spiritoj aifinantaj en popolaj kredoj kial bonaj genioj, zorgaj spiritoj.

  SUBKATEGORIO 2 - PLEJ ALTAJ SPIRITOJ

  Egalmezure ili havas sciencon, saĝecon kaj bonecon. Ili ekparolas lingvo plena da bondezireco, ĉiam indo, nobla, ofte sublima. Pli ol aliaj spiritoj estas inklina donas nim kredindaj informacioj pri nevidebla mondo, kompreneble en limoj de ekkono alirebleca por homo. Volonte ekligas kontakto el tiuj, kiuj neprofiteme serĉas vero kaj kiuj aminoj estas sufiĉe sendependaj de korpo, ke ili havos de tiuj veroj komprenos. Ili evitas ĉiuj direktantaj sin sciemo aŭ tiel subordecaj materioj, ke ne estas en stato faris boneco. Ke en escepokazej inkarnaĝas sin, ili havas por tasco faronte speciala verkoj kaj estas por homoj ekzemplo tiuj perfekteco, pri kiuj sur la tero ini povas nur revas.

  SUBKATEGORIO 3 - SAĜAJ SPIRITOJ

  Ilia ĉefa eco estas tre alta konscio morala. Ili ne havas senlima scienco, sed ilia nivelo intelektuala permesas ilin senerare juĵi homoj kaj faktoj.

  SUBKATEGORIO 4 - KLERAJ SPIRITOJ

  Ili diferenciĝas ilin etendeco kaj profundaĵo lian scienco. En pli malgranda gradoili interesiĝas problemoj moralaj ol sciencaj, de kiuj ili direktas ilia naturala kapablecoj. Ili ŝatas tamen scienco el vidpunkto ŝia utileco kaj nemontras neniu ambicio, ĝusta spiritoj malaltaj.

  SUBKATEGORIO 5 - BONDEZIRAJ SPIRITOJ

  Ilia ĉefa atributo estas boneco. Ili kondutas plezuro en serveco de homoj kaj zorgas sin ilin, sed ilia konscio estas ankoraŭ limigita, atingis ĉar plej alta progreso sur plataĵo morala ol intelektuala.

  KATEGORIO III (plej malalta) - NEPERFEKTAJ SPIRITOJ

  Spiritoj neperfektaj havas intuicia konscio ekzisteco Dio, ne scias Lia temen komprenas. Ne ĉiuj estas nature komplete malbone; kelka estas plej facilanimaj, senbridaj kaj spitemaj ol efektive malnobla. Aliaj na faras nek nenio bona, nem nenio malbona, sed fakto, ke ne estas kaŭn bonecon, decidas pri lia malalta pozicio. Estas taman kaj tiuj, kiuj ŝatas fari malbono, ĉar ĝi faras ĝin ĝojo. Ili povas kunigi certa inteligenteco kun maliceco kaj spriteco, ĝenerale tamen ilia intelektuala nivelo ne estas alta, kaj ilia sentoj estas sufiĉe primitiva. Ili havas malfortan koneco spirita mondo. Devenantaj de ilia informacioj pri transmondoj estas necerta, aŭ tute falsa. Aperteno lia povas firmigi sur fundamento lingvo, kiu ili servas. Ĉio spirito, perfidanta en timo komunikado sin el homoj lia malbonaj pensoj, devas esti alkalkula al tria kategorio. Konsekvence ĉiom malbona penso, proksimiĝanta al nia el transmondoj, estas al spirito pri tiuj rango. Spiritoj tiuj montras ĝojo pli bone de ĝi, kio estas por ili fonto de senŝesa turmento, sentas pri tiu grandega envio kaj netranskviliga deziro feliĉo. Ili konservas vivaj rememoroj iliaj antavaj plendmotivoj korpaj kaj tiu memoro estas por ili plej suferiga ol vivo. Travivas denove turmrntoj, kiuj jam spertis, kaj tiuj, kiuj sama donis aliaj, kaj ĉar sentas doloro tre longe, pensas, ke stato tiuj povas daŭri enterne.

  SUBKATEGORIO 6 - NEUTRALAJ SPIRITOJ

  Ili ne estas nek sufiĉe bona, ke faras bono, nek sufiĉe malbona, ke faras malbono. Tiel same havas inklinoj kiel por unu, kiel de. Ili ne estas en stato erektas sin morale aŭ mense super tre malalta horizonto. Ili estas ligita ĉiam kun materiala mondo, suferante el bedaŭro por preditaj teraj agrablecoj.

  SUBKATEGORIO 7 - MALKLERAJ SPIRITOJ

  Ili havas certa koneco de mondo, sed klare de ŝi troŝatas. Atenginte videbla progreso, servas sin lingvo tiel bone formigata, ke povus ĝi alskribi estaĵoj plej perfektaj. Plej ofte tiuj spiritoj portas nur eĥo certaj scioj, aldone pliparte okazaj kaj eraraj, elportis el tera vivo. Oni povas difina ĝin kiel miksaĵo kelkaj veroj, multe duonoveroj kaj multe absurdaj falsoj, naskigitaj el mamfideco, fiereco, ĵaluzo kaj blindigeco, de kiuj tio difektoj tiuj spiritoj ne scias apogas sin.

  SUBKATEGORIO 8 - MALPEZAJ SPIRITOJ

  Tiuj spiritoj estas kurdaj, malicaj, spitemaj kaj mokaj. Enmiksas sin al ĉiuj, respondas sur ĉiu demondo sen neniu eksentecon respondecon por worto. Ili ĝuias sin en far farata homoj malgrandaj malgrablecoj kaj embarasoj, en malfaciligata ilin vivo, en direktata lin sur erara vojoj por helpo ruzoj kaj trompoj. Al tiu kategorio apartenas spiritoj konataj vaglumoj, koboldoj kaj gnomoj. Ili estas dependanta de altaj spiritoj, kiuj servas sin iliaj tial ofte, kial ni servas sin servistaroj. Plej ol aliaj spiritoj estas aliganta al materio kaj ĉefe servas al trankviligi malbela inklinoj estaĵoj loĝantantaj aero, akvo, fajro, koroaj firmaj kaj subtera mondo. Ili manifestas ilia ĉeesto sente, ekzemple per batoj, traŝovi objektoj. Tie maniere ili estas konataj frapantaj spiritoj.Oni rekonas, ke interŝanĝaj fenomenoj akustikaj kaj moveblaj ne estas okazaj kaj sensignife tiam, kiel estas videbla ilia prudenta kaŭzo. Ĉiuj generoj de spiritoj scias elvoki tio tipo fenomenoj, sed alta spiritoj lasas ilia sur malalta, plej facila movabla sin en sfero materio ol en sfero sublimaj pensoj kaj sentoj. Dum komuniko sin el homoj tiuj spiritoj ili donas iam certa atestoj inteligentoj kaj sprito, preskaŭ ĉiam tamen namprofunda kaj supraĵa. Ili povas ekvidisessenteco kaj ridindeco de fenomenoj kaj ankaŭ esprimas de si maniere morda kaj malica. Ke ili subkudras sin sub fremda antaŭnomo, ili faras tio plej kun spitemo ol maliceco.

  SUBKATEGORIO 9 - NEPURAJ SPIRITOJ

  Ili havas inklino al malbeleco kaj ĝi estas por ili celo de agado. Demandantaj tra homoj donas ruzaj konsiloj, semas malkonsento kaj malkonfido. Nutras sin sur homoj malfortaj, impreseblaj sur ilia influoj, kiuj kondukas alperdoj. En tempo seanco perfidas lin ilia lingvo; lia trivialeco kaj maldelikateco, ili estas, simile kial ppr homoj. Ilia maniero esprimas sin konfirmas pri malaltaj inklinoj kaj eĉ tiam, kiam ili provas trompas homo ŝajante klereco, ne estas state tra plej longe da tempko ludi de tiuj rolon, falas laŭvice en vulgareco. Tio demonoj, spiritoj malbelecoj. Estaĵo homa, en kiuj ili enkropigas sin, estas trosatigita malaltaj, bestaj pasioj kaj inklinoj, tial kial sentamo, kruelaĵo, trompo, hipokriteco, avideco, ĵaluzo kaj avareco. Malboneco faras por plezuro. Sur oferoj elektas homoj bonaj kaj honestaj. Ili estas vara makulo de socio, kaj klereco ne estas state ŝirmas ilia malnobleco.Laŭ libro "Konsilanto spiritista" - A.Kardec