Wstęp
Czym są duchy?
Skąd się biorą duchy?
Podział duchów
Komunikacja z zaświatami
Opętanie
Poltergeist
Ruchome trumny
Czym jest ufo?
Incydent Roswell
Sekcja zwłok obcego
Ufo nad pustynią Kalahari
Trójkąt Bermudzki
Samozapłon
Papieskie proroctwa
Widmo Lady
Obraz, który niszczy i zabija
Schody Św. Józefa
Wieczne ciała
Czym są duchy?
Jest książka, stół, woda, ogień, dlaczego by nie powiedzieć są i duchy. Czym jest książka, stół, woda i ogień to wiemy. A czym są duchy? Nie są to rzeczy, nie są to pierwiastki lub związki chemiczne, nie są to źródła energetyczne choć może nie do końca, nie są to wreszcie istoty żywe. Więc co? Tak naprawdę trudno to określić. To pewna materia czasami przyjmująca ludzką, materialną postać.Poeta i prozaik angielski Robert Graves stwierdził, iż duchyto wydarzenia - prawie zawsze kojarzone z nieprzyjemnymi zdarzeniami. W dużej mierze można się z tym zgodzić. Od razu jednak nasuwa się pytanie, skoro są duchy złe powodujące te rzekome złe wydarzenia, to czy są duchu dobre. A no są, ale o tym później. Według tych, co tropią duchy i badają też naturę samych duchów można stwierdzić, że są to na ogół istoty delikatne, płochliwe, lubią muzykę i miejsca, gdzie wydobywają się dźwięki. Unikają jednak tonów ostrych i hałaśliwych. Przywołać je można fletem, harfą lub śpiewami chóralnymi. Ale nie ukazują się wtedy w żadnej postaci. Największą zdolność widzenia duchów mają dzieci. Zdolności te jednak szybko tracą wraz z okresem dorastania. Londyński Klub Miłośników Duchów - najstarsza tego typu organizacja zrzesza osoby "łowiące" duchy. Klub ten tworzy wiele osobistości z przewodniczącym Peter'em Undeerwood'em, autorem wielu książek o duchach na czele. Najsłynniejszym łowcą duchów był Harry Price, żyjący w latach 1888- 1948. Ów łowca zajmował się badaniem zjawisk nadprzyrodzonych. Interesował się głównie fotografią astralną i oszustwami w tej dziedzinie. Jedną z najbardziej spektakularnych zagadek, którą się zajmował była zagadka plebanii w Borlej. Było to miejsce najczęściej nawiedzane przez duchy. Dziś to już tylko ruiny, jednak przez setki lat duchy nawiedzały plebanię. Najbardziej znanym z duchów, który gościł na plebani, był duch czternastowiecznej mniszki którą zamordowano. Innym duchem był duch mężczyzny bez głowy (nie chodzi o słynnego jeźdźca) często przejeżdżała z nim kareta drogą należącą do plebani. W samej plebani urzędował podobno zły duch, bliżej nieokreślony (poltergeist). Przesuwał on swą siłą różne przedmioty, wprawiał w dzwonienie dzwony i robił różne inne rzeczy. Kiedy Price postanowił zamieszkać na plebani (odważny był!) zjawiska wywołane przez poltergeista zmniejszyły się znacznie. Wracając do pytania, czym są duchy większość z nas, nawet tych nie wierzących w duchy zapewne odpowie, iż to powracające pod inną, niewidzialną lub widzialną postacią osoby naszych zmarłych.