Wstęp
Parapsychologia
Psychotronika
Telekineza
Psychokineza
Dwa oblicza magii
Co to jest parapsychologia?
Zanim zaczniemy zastanawiać się nad parapsychologią, należy wyjaśnić sobie samo pojęcie. Czym więc jest parapsychologia? Ogólnie mówiąc jest to nauka o zjawiskach trudnych lub niemożliwych do wyjaśnienia za pomocą praw przyrody, lub inaczej mówiąc jest to naukowe badanie zjawisk, uznawanych powszechnie za wykraczające poza granice rzeczywistości. Sam termin parapsychologia został wprowadzony przez psychologa M.Dessoira w 1889 roku, na określenie dziedziny badań dotyczących zjawisk zwanych paranormalnymi. Zalicza się do nich wszelkie formy tzw. spostrzegania pozazmysłowego ang. extrasensory perception), jak np.: jasnowidzenie, prekognicja, telepatia. Do zjawisk tych należą również różne postacie wpływania na obiekty martwe, np. wywoływanie ich ruchu (psychokineza lub telekineza), bądź żywe - bez oddziaływania na nie znanymi metodami fizycznymi, lub chemicznymi. Zjawiska te są powszechnie uważane za coś bardzo dziwnego, często dają o sobie znać w domach, budząc powszechny i zrozumiały lęk i przerażenie ich mieszkańców. Badaniem i wyjaśnieniem tych zjawisk zajmują się liczne grona ekspertów i naukowców. Mimo to stanowią one kwestię sporną.Parapsychologia, zwana dawniej "mediumizmem", wywodzi się ze spirytyzmu. Zwolennicy "mediumizmu" uważali, że opisywane przez nich zjawiska wiążą się ze specjalnym rodzajem poznania lub przekazywania energii, na dodatek nie dającym się wyjaśnić za pomocą ogólnie dostępnych i poznanych już praw przyrody. Próby naukowego wyjaśnienia tych zjawisk to rok 1882, kiedy to w Wielkiej Brytanii powstało Society for Psychical Research czyli Towarzystwo Badań Parapsychologicznych. Znanym badaczem tych zjawisk był polski uczony Julian Ochorowicz, psycholog, filozof, publicysta, wykładowca psychologii i filozofii przyrody na uniwersytecie we Lwowie i Paryżu, gdzie prowadził badania nad hipnotyzmem. Ochorowicz był także sekretarzem generalnym Międzynarodowego Instytutu Psychologii w Paryżu. Kolejny etap w rozwoju parapsychologii zapoczątkowały badania prowadzone na uniwersytecie w Durham w Stanach Zjednoczonych przez J.B. Rhine'a. On to jako pierwszy zastosował metody statystyczne do oceny wyników odgadywania tzw. kart Zenera. Do dziś w USA prowadzi się badania z tej dziedziny na uniwersytetach w Princeton i Charlottesville a także w Europie we Fryburgu Bryzgowijskim, Edynburgu, Petersburgu i Utrechcie. Czy kiedyś poznamy w pełni te zjawiska i odgadniemy ich powstawanie - czas pokaże.